SIEDLISKO Z NATURĄ

derkacz
Realizacja programu ochrony Derkacza
Maj 4, 2016
siedliskostrona

siedliskostrona

Fundacja Na Rzecz Ochrony Środowiska i Zrównoważonej Urbanizacji Natura 2010 (w skrócie: Natura 2010), Fundacja Ochrony Środowiska „Odnawiane Źródła Energii”(w skrócie: OZE), Mazurska Fundacja im. Alexandra von Humboldta (w skrócie: Fundacja Humboldta) i Fundacja Albatros mają w planach zrealizowanie projektu polegającego na utworzeniu kompleksu edukacyjnego, w skład którego wejdą: ośrodek edukacji przyrodniczej z azylem dla dzikich ptaków i „Siedlisko z Naturą”.

Projekt kompleksu edukacyjnego polega na połączeniu ośrodka edukacji przyrodniczej z azylem dla dzikich ptaków, ogrodem roślin leczniczych i gospodarstwem „Siedliska z Naturą”. Celem projektu jest podejmowanie w jednym miejscu działań/aktywności związanych z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem, sprawowaniem opieki nad dzikimi ptakami i edukacją ekologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kompleks będzie się znajdował w sąsiedztwie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, który zajmuje się niesieniem pomocy dzikim ptakom, z wielu różnych powodów potrzebującym ludzkiej opieki. Do ośrodka trafiają ptaki chore, ranne lub osierocone. Rocznie jest tam przyjmowanych kilkuset pacjentów. Części z nich nie można przywrócić pełnej sprawności, dlatego potrzebne jest miejsce, w którym mogłyby zamieszkać osobniki niezdolne do życia na wolności.

Kompleks edukacyjny spełniałby tę rolę. Byłby również idealnym miejscem na prowadzenie zajęć z zakresu ekologii, ochrony środowiska, świata fauny i flory, a w szczególności popularyzującym i przybliżającym wiedzę na temat dzikich ptaków: ich życia, zwyczajów, upodobań żywieniowych, historii, czy środkach i potrzebie ich ochrony. Opracowane dla potrzeb ośrodka moduły edukacyjne będą miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale również związanie emocjonalne odbiorców z tematem, uwrażliwienie na przyrodę, a w konsekwencji pobudzenie do aktywnego włączenia się w jej ochronę.


 

„Siedlisko z Naturą” to połączenie ochrony środowiska i ekologicznego trybu życia. Będzie miejscem samowystarczalnym, zbudowanym od podstaw metodami ekologicznymi i przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Domy budowane z ekologicznych materiałów, energia dostarczana z odnawialnych źródeł, ekologiczna uprawa roślin i hodowla zwierząt, a w końcu produkcja ekologicznej żywności – to istota „Siedliska z Naturą”. Dzieci i młodzież odwiedzające ośrodek edukacyjny będą miały niebywałą okazję obserwacji etapów jego powstawania.

Na terenie Kompleksu Edukacyjnego znajdować się będą: woliery dla ptaków, ambulatorium weterynaryjne, wybiegi dla ptaków, ścieżki edukacyjne. Powstanie budynek, który pomieści pokoje noclegowe dla odwiedzających ośrodek, zaplecze sanitarne, stołówkę, kuchnię, sale edukacyjne, świetlicę. Na terenie obiektu znajdzie się również miejsce na ognisko i parking.

Projekt będzie unikatowym na skalę regionu rozwiązaniem dla edukacji ekologicznej traktującym temat kompleksowo i angażującym różnorodne grupy odbiorców.

Komentarze są wyłączone.